Klasa 5-6b

Szkoła podstawowa klasa 5 – Biologia

Temat: Znaczenie oddychania komórkowego. Wymiana gazowa u organizmów żywych.

W pokarmie jest zawarta energia potrzebna do funkcjonowania organizmu. Uwolnienie energii jest możliwe dzięki oddychaniu, które zachodzi w komórkach. Jeśli oddychanie zachodzi z udziałem tlenu to jest to oddychanie tlenowe, a gdy brakuje tlenu to zachodzi proces fermentacji.

Oddychanie tlenowe to rozkład substancji pokarmowych w obecności tlenu, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla, woda i energia. Fermentację przeprowadzają bakterie, grzyby i niektóre zwierzęta pasożytnicze. Fermentacja polega uwolnieniu energii poprzez rozkład substancji pokarmowych (glukozy), bez udziału tlenu. Fermentacja dostarcza mniej energii, bo składniki pokarmowe są rozłożone tylko częściowo.

Wymiana gazowa to proces polegający na dostarczeniu organizmowi tlenu, a usuwaniu dwutlenku węgla. Wymiana gazowa u zwierząt może zachodzić całą powierzchnią ciała lub za pomocą specjalnych narządów –  płuc lub skrzeli.

U roślin w ciągu dnia zachodzi jednocześnie proces fotosyntezy i oddychanie komórkowe. W procesie fotosyntezy powstaje więcej tlenu niż roślina potrzebuje do oddychania, dlatego jego nadmiar jest wydzielany do otoczenia. W nocy z powodu braku dostępu światła proces fotosyntezy nie zachodzi. Roślina pobiera tlen, a uwalnia dwutlenek węgla. Jednak ilość wydzielanego dwutlenku węgla do atmosfery jest dużo mniejsza niż jego ilość pobrana w ciągu dnia.

Zadanie do zeszytu.

  1. Napisz w zeszycie na czym polega oddychanie komórkowe.
  2. Wyjaśnij czym jest proces wymiany gazowej.
  3. Wymień narządy służące zwierzętom do wymiany gazowej.

Related posts